Kerken

Hier vindt u het overzicht van alle SOGK-kerken. Elke kerk en uiteraard ook beide synagogen beschikken over een eigen website. Links: alle kerken alfabetisch gerangschikt en rechts binnen een letter (alfabetisch) gerangschikt.

Kerk Eenrum

Exterieur Eenrum
Exterieur Eenrum

De kerk is grotendeels van baksteen gebouwd in de 13e eeuw. Van de oorspronkelijke ingangen rest alleen de zuidelijke. Binnen contrasteren wit gestucte meloengewelven met het donkerbruine meubilair. Het interieur herbergt een bijzondere, middeleeuwse doopvont van basaltlava. Het meubilair in het schip is deftig, en kwam aan het begin van de negentiende eeuw tot stand als een samenhangend ensemble. Makers waren de bekende houtsnijder Matthijs Walles en zijn zoon Anthonie.
In de 17e eeuw werd de lage, losstaande toren vervangen door een grotere toren. De ramen zijn in de 19e eeuw vergroot, maar in de jaren vijftig van de vorige eeuw weer teruggebracht naar de oorspronkelijke, laatromaanse, situatie.

De kerk is in bezit van de Stichting oude Groninger Kerken, maar wordt beheerd door de Protestantse gemeente Winsum-Halfambt. Sinds 2016 wordt de kerk mede open en daardoor levend gehouden middels het project Kerk in het Dorp, gebaseerd op drie pijlers: cultuur, zingeving en religie. Voor meer informatie zie: www.kerkinhetdorp.nl.

De kerktoren is eigendom van de Gemeente Het Hogeland. Kerk en toren maken onderdeel uit van het beschermde dorpsgezicht van Eenrum. De kerk ligt aan het Pieterpad.

Zie verder: kerkeenrum.nl/

Adres:
Kerkpad 1, Eenrum

Sleuteladres(sen):
Kerkstraat 2; tel. 0595-491872

Word donateur
Word donateur