Grafzerken

Hier vind je gegevens van de grafzerken in en om onze kerken. Personalia, grafteksten en -symboliek, en kenmerken van de steen. Je kunt zoeken op naam van de persoon, en op plaatsnaam.

Stol, Derk Jans

Geboortedatum: 09-01-1813
Geboorteplaats: Tinallinge
Datum overlijden: 01-05-1861
Plaats overlijden: Rasquert
Echtgeno(o)t(e) van: Grietje Luitjes Wiersema

Kerkhof te Tinallinge
Grafaanduiding: 44

Grafschrift:
GEDENKSTEEN
voor
DERK JANS STOL
geboren de 9 Januarij 1813 te Tinal=
linge, gehuwd den 16 Junij 1842 met
GRIETJE LUITJES WIERSEMA,
uit welk huwelijk 6 kinderen zijn
geboren, van welk 3 hiernevens
hem rusten; sedert mei 1848
landbouwer te Rasquert en aldaar
op de plaats RNo 52 overleden
den 1 Mei 1861, en laatstelijk
voorzitter van het 4de onderdeel
Baflo, van het Waterschap Hunsingo.

Rust zacht, o dierbaar stof in d'aard,
Zoo wordt het stof tot stof vergaard !
De geest is nu aan 't stof ontheven:
Ik hoop dat die in hoogste kringen
Bij God en zijn Hemelingen
In vreugd en zaligheid moog' leven !

Typografie:
Latijns schrift met schreef
Letter verheven

Iconografie:
ruitvorm

Zerk: liggende steen, hardsteen
Afmetingen zerk: 201 x 86 x 15,5
Onderbouw: baksteen
Type graf: zandgraf
Staat van onderhoud: verweerd, haarscheuren
Datum inventarisatie: 26-08-2015

Tinallinge 44 Derk Jans Stol
Tinallinge 44 Derk Jans Stol
Tinallinge 44 Derk Jans Stol
Tinallinge 44 Derk Jans Stol
Grafaanduidingen Tinallinge
Word donateur
Word donateur