Grafzerken – Persoonsnamen

Stol, Derk Jans

Geboortedatum: 09-01-1813
Geboorteplaats: Tinallinge
Datum overlijden: 01-05-1861
Plaats overlijden: Rasquert
Echtgeno(o)t(e) van: Grietje Luitjes Wiersema

Kerkhof te Tinallinge
Grafaanduiding: 44

Grafschrift:
GEDENKSTEEN
voor
DERK JANS STOL
geboren de 9 Januarij 1813 te Tinal=
linge, gehuwd den 16 Junij 1842 met
GRIETJE LUITJES WIERSEMA,
uit welk huwelijk 6 kinderen zijn
geboren, van welk 3 hiernevens
hem rusten; sedert mei 1848
landbouwer te Rasquert en aldaar
op de plaats RNo 52 overleden
den 1 Mei 1861, en laatstelijk
voorzitter van het 4de onderdeel
Baflo, van het Waterschap Hunsingo.

Rust zacht, o dierbaar stof in d'aard,
Zoo wordt het stof tot stof vergaard !
De geest is nu aan 't stof ontheven:
Ik hoop dat die in hoogste kringen
Bij God en zijn Hemelingen
In vreugd en zaligheid moog' leven !

Typografie:
Latijns schrift met schreef
Letter verheven

Iconografie:
ruitvorm

Zerk: liggende steen, hardsteen
Afmetingen zerk: 201 x 86 x 15,5
Onderbouw: baksteen
Type graf: zandgraf
Staat van onderhoud: verweerd, haarscheuren
Datum inventarisatie: 26-08-2015

Tinallinge 44 Derk Jans Stol
Tinallinge 44 Derk Jans Stol
Tinallinge 44 Derk Jans Stol
Tinallinge 44 Derk Jans Stol
Tinallinge 44 Derk Jans Stol
Tinallinge 44 Derk Jans Stol
Tinallinge 44 Derk Jans Stol
Tinallinge 44 Derk Jans Stol
Grafaanduidingen Tinallinge
Grafaanduidingen Tinallinge