Datum01 Jan - 31 Dec 2018

100 Jaar De Ploeg

Kunstenaarsvereniging De Ploeg werd in 1918 opgericht als reactie op het artistieke klimaat in de stad Groningen. Een aantal jongere kunstenaars was van mening dat de mogelijkheden om te exposeren en zich te ontwikkelen te beperkt waren. Zij hoopten door samenwerking tentoonstellingen te kunnen organiseren van de leden en daarnaast kunstenaars en publiek kennis te laten maken met nieuwste ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst, architectuur, literatuur in de vorm van exposities en lezingen.

 

Tot de initiatiefnemers behoorden Jan Wiegers, Johan Dijkstra, George Martens en Jan Altink. De laatste bedacht de verenigingsnaam. Hij oordeelde dat in Groningen ten aanzien van moderne kunst nog veel terrein moest worden ontgonnen en stelde daarom de naam De Ploeg voor. De vereniging kende geen inhoudelijk programma: iedereen die zich op ‘serieuze’ wijze met kunst bezighield kon lid worden. Vanaf het begin telde De Ploeg dan ook leden die in geheel verschillende richtingen werkzaam waren.

Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928

In 2018 is het honderd jaar geleden dat een groep jonge Groninger kunstenaars Kunstkring De Ploeg opricht. Ter gelegenheid daarvan presenteert het Groninger Museum van 26 mei t/m 4 november de grote overzichtstentoonstelling Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928. Centraal staat het spannende culturele klimaat in Groningen aan het begin van de 20ste eeuw waarbinnen De Ploeg is ontstaan.
De verhalen van Groningen

Ploegbankjes bij kerk Oostum

Bij de kerk van Oostum werden op 5 juli 2011 twee zitbankjes onthuld die geïnspireerd zijn op schilderijen van Johan Dijkstra en Jannes de Vries: Kerkje te Oostum (geschilderd in 1922) en Oogst bij Oostum (1976). Beide kunstenaars waren lid van de bekende Groninger kunstenaarsvereniging De Ploeg.
Kerk en Landschap: Oostum en De PLoeg

Groninger kerken en De Ploeg

De schilders van Kunstenaarskring De Ploeg, trokken veelvuldig het Reitdiepgebied in om daar te schilderen. Ze moesten alles per fiets afleggen en het Blauwbörgje nam een sleutelpositie in. De boerderijtjes en kerken zijn veelvuldig geschilderd door vele kunstenaars. Zo ook de kerk van Oostum.
Via deze link kunt u dit bekijken

De Ploeg, het expressionisme en de architectuur- te koop in onze webwinkel

De bijdrage van architecten aan de hoogtijdagen van De Ploeg in de jaren twintig en hun opvattingen over architectuur krijgen in deze publicatie van Kees van der Ploeg, voor het eerst de volle aandacht.
Te koop via onze webwinkel