Nieuwe emoties voor religieus erfgoed?

Datum11 Apr 2019

Ernst van den Hemel, verbonden aan het Meertens Instituut, verzorgt op donderdag 11 april een lezing in de remonstrantse kerk in Groningen onder de titel ‘Nieuwe emoties voor religieus erfgoed? Hoe mensen feesten en gebouwen ervaren in hun eigen woorden’.

Lezing Ernst Van den Hemel

Het is een veelgehoord mantra: de kerken stromen leeg, religie verdwijnt. Het werd tijdens de herfst van 2018 maar weer eens door het CBS bevestigd: er zijn nu meer ongelovigen dan religieuzen in Nederland. Tegelijkertijd hoef je de krant maar open te slaan en het wordt duidelijk dat het verhaal van afname niet het hele verhaal is. Van de Matthäus Passion tot oplopende discussies over de joods-christelijke cultuur, van ‘multiple religious belonging’ tot mindfulnesstrainingen, er lijkt eerder sprake van een breder verspreide interesse in religie en zingeving dan van een simpele afname.

 

Maar dat maakt de zaken er niet simpel op. Hoe breng je deze nieuwe vormen van religie en zingeving in kaart? Een begin is te maken door naar mensen hun eigen woorden te luisteren. Specifiek wordt in deze lezing niet kerkbezoek maar emotie centraal gesteld: wat gebeurt er als we niet uitgaan van kerkbezoek of aanhangen van geloofsbeginselen maar wanneer we ons richten op emoties als verwantschap of thuisgevoel? Door te kijken naar sociale media en door ervaringen uit veldwerk kunnen we zien hoe mensen in hun eigen woorden nieuwe betekenissen geven aan religie, religieus erfgoed en zingeving. Aan de hand van twee voorbeelden, feesten en gebouwen, worden nieuwe verhoudingen rondom religie verkend. Het ineen zijgen van de zuilen heeft misschien een rommelige situatie opgeleverd, maar in dit rommeltje valt genoeg moois en veelbelovends te ontdekken.

De details - aanmelding en tijden

Datum: donderdg 11 april 2019
Locatie: remonstrantse kerk - Coehoornsingel 14 Groningen
Aanvang lezing 19.30 uur.
Prijs: donateurs SOGK gratis, niet-donateurs betalen 2,50.
U kunt zich opgeven via info@groningerkerken.nl o.v.v. Lezing 11 april 2019 of bel naar 050-3123569.

Bio Ernst van den Hemel (1981), religie,- en literatuurwetenschapper.

Ernst van den Hemel promoveerde in 2011 aan de Universiteit van Amsterdam in de Geschiedenis van het Christendom, met een proefschrift over literair-politieke dimensies in het werk van Johannes Calvijn (zie Calvinisme en Politiek: Tussen Verzet en Berusting). Vanaf april 2015 tot maart 2017 was hij werkzaam als docent aan het departement Religiestudies van de Universiteit Utrecht. Hij publiceert regelmatig over religie, politiek, filosofie en kunst. Hij was van april 2014 tot voorjaar 2016 verbonden aan de KNAW als secretaris/onderzoeker voor de Verkenningscommissie Theologie en Religiestudies. Vanaf 1 september 2016 is hij postdoctoraal onderzoeker aan het Meertens Instituut binnen het HERA project ‘HERILIGION The heritagization of religion and the sacralization of heritage in contemporary Europe’ (zie hier en hier). In november 2017 ontving Ernst een startimpuls van de KNAW in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda waarmee hij van 2018 tot 2021 onderzoek zal doen naar populisme, religie en sociale media.

Meertens Instituut

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven.