Excursie Pauline Broekema naar Friesland

Datum20 Sep 2019

De SOGK organiseert op vrijdag 20 september een vervolgexcursie met Pauline Broekema. Gingen we dit voorjaar met Pauline Broekema op (bus) excursie naar de locaties in Groningen, op vrijdag 20 september vertrekken we vanuit Groningen richting Friesland, in het bijzonder naar de locaties uit het boek.

Excursie Pauline Broekema Friesland

In oktober 2018 verscheen Het uiterste der zee, geschreven door Pauline Broekema. Het boek verhaalt over twee Joodse families in Friesland en Groningen en toont de veerkracht en de moed van mensen. De schrijfster laat op indringende wijze herleven wat door de oorlog en de tijd werd weggevaagd. Het uiterste der zee speelt zich behalve in Groningen ook voor een deel af in Friesland.

20 september 2019

We beginnen in Gorredijk met een kopje koffie en een wandelingetje over de brug van de Opsterlandse Compagnonsvaart en daarna rijden we door het gebeid van de Tjonger naar Nijehorne en dan via ‘Bontebok’ richting Oudehaske/Heerenveen. Tussen 13.00 en 14.00 uur gebruiken we gezamenlijk de lunch. In Heerenveen sluiten we de excursie ook af, waarna we weer terugrijden naar Groningen (Hoofdstation). Behalve een medewerker van de SOGK is Pauline Broekema zelf aanwezig om te vertellen over het boek en de omgeving.

De Arriva-bus vertrekt om 9.00 uur vanaf het Hoofdstation, halte rondvaartboot. Om circa 17.00-17.30 uur zijn we terug in Groningen. Deze dag bestaat de gelegenheid om de uitgave Het uiterste der zee te kopen en uiteraard deze te laten signeren door de schrijfster.

Aanmelden en de prijs

U kunt zich voor deze dagvullende excursie (incl. lunch en koffie/thee) opgeven via info@groningerkerken.nl o.v.v. Excursie Pauline Broekema 20 september 2019. De prijs voor de excursie bedraagt voor SOGK-donateurs € 36,- (nietdonateurs betalen € 45,-). Minimaal aantal deelnemers: 25 personen.