Jozef Israëls door de ogen van zijn achterachterkleinzo

Datum 11 Sep 2019

Datum Groningen: Synagoge Folkingestraat

Terug naar ActiviteitenTerug naar Activiteiten
Jozef Israëls door de ogen van zijn achterachterkleinzo

Prof. dr. Chris van Weel uit Nijmegen geeft op 11 en 29 september in Groningen een presentatie over zijn betovergrootvader, de beroemde schilder Jozef Israëls. Van Weel combineert daarin eigen onderzoek naar de Gronings-Joodse schilder met verhalen die nog steeds over hem in zijn familie circuleren.

Chris van Weel stelde Synagoge Groningen 50 gravures beschikbaar van Israëls’ meest bekende schilderijen. Ze zijn na Israëls’ dood altijd in de familie gebleven. Tot 29 september zijn ze te zien tijdens de expositie ‘50x Israëls, het succes in gravures’ in de synagoge. Van Weel behoort tot de familielijn die loopt via Jozefs dochter Mathilde (1864-1945) die zich ontwikkelde tot een vooraanstaand feministe. Haar broer Isaac (1865-1934) werd evenals hun vader een beroemd schilder. Van Weel weet tijdens zijn lezing de familieverhalen en de onderzoeksgegevens te combineren tot een boeiende presentatie met veel visuele illustraties.

Emeritus hoogleraar In 1985 werd Van Weel benoemd tot hoogleraar huisartsgeneeskunde aan het Radboud Umc in Nijmegen. Hier werd hij eind 1987 hoofd van de afdeling huisartsgeneeskunde. Van 2008 tot aan zijn emeritaat (2012) was hij hoofd van de afdeling eerstelijnsgeneeskunde. Van Weel heeft ruim 500 publicaties op zijn naam staan en begeleidde meer dan 65 promovendi. Sinds zijn emeritaat is hij als hoogleraar Primary Health Care Research verbonden aan de Australian National University in Canberra en houdt hij zich bezig met internationale samenwerking op het gebied van gezondheidsbeleid.

Presentatie Chris van Weel over Jozef Israëls Synagoge Groningen, Folkingestraat 60 Woensdag 11 september en zondag 29 september 19.30 uur inloop, 19.45 uur start lezing, 20.30 uur pauze 20.45 uur rondgang met informatie over de expositie (op 29 september onder begeleiding van curator Johanne Vonk)

Entree € 3,-- (donateurs SFS gratis)

Synagoge Folkingestraat
Folkingestraat 60
Groningen
Woensdag 11 september 2019
Aanvang 19:30 uur
Toegang € 3,00

Website: http://www.synagogegroningen.nl