Weemlezing - Stichting Het Levend Archief en zadenteelt

Datum 06 Sep 2019

Datum Westernieland: De Weem

Terug naar ActiviteitenTerug naar Activiteiten
Weemlezing - Stichting Het Levend Archief en zadenteelt

Jojanneke Bijkerk is ecoloog en vegetatiekundige en samen met Jasper Helmantel voert zij het bedrijf Cruydt-Hoeck, met de droom meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden en ecologisch passende bloemenweidemengsels.

Sinds kort heeft Cruydt-Hoeck een samenwerking met Stichting Het Levend Archief. Samen met tal van organisaties en vrijwilligers worden zaden verzameld voor een Nationale Zadencollectie. Hierover zullen Jasper en Jojanneke deze avond van alles vertellen.

Opgave: via de mail of 0596 - 551415

De Weem
Abt Emopad 2
Westeremden
Vrijdag 6 september 2019
Aanvang 20:00 uur
Toegang € 12,50

Inlichtingen: info@helmantel.nl