Kunstenaars collectief Artcetera

Datum 21 Jul - 01 Sep 2019

Datum Klein Wetsinge: Kerk Klein Wetsinge

Terug naar ActiviteitenTerug naar Activiteiten
Kunstenaars collectief Artcetera

A R T C E T E R A Een creatief collectief van in hetzelfde jaar afgestudeerde kunstenaars. Bij elkaar gebleven om elkaar te helpen en te inspireren. Uitgegroeid tot een groep vol denkkracht voor persoonlijke en gezamenlijke initiatieven.

Expositie ‘Families’
Het thema is breed opgepakt en verschillende invalshoeken zijn onderzocht. Familie in de zin van: behorend bij een groep of letterlijk: je oom, een moeder of kind. Kleur en ritme worden afgewisseld met figuren, de natuur en patronen als inspiratiebronnen. Gezamenlijkheid, groepsverband en relaties zijn kenmerken in de kunstwerken. De persoonlijke verbeelding door elk lid van het collectief smelt samen tot de expositie ‘Families’.

Kerk Klein Wetsinge
Valgeweg 12
KLein Wetsinge
Zondag 21 juli t/m 1 september 2019
Toegang gratis

Website: http://www.artcetera.nl