Lezing InHarmonie

Datum 16 Feb 2020

Datum Engelbert: Kerk Engelbert

Terug naar ActiviteitenTerug naar Activiteiten
Lezing InHarmonie

Muziek activeert - Muziek verblijdt - Muziek heelt - Muziek troost - Muziek verbindt

Wij zijn Marieke Bouma en Gera Nijhof. Wij zijn InHarmonie! Beide zijn we logopedist en hebben we jarenlange ervaring in het werken met dove en slechthorende kinderen en volwassenen. Naast ons werk als logopedist zingen we al jaren in verscheidene koren en ensembles. Muziek is goed voor iedereen, ook voor mensen voor wie zingen of het beluisteren van muziek niet vanzelfsprekend lijkt.

Slechthorende of dove volwassenen en kinderen, die hoortoestellen of een CI (Cochleair Implantaat) dragen, hebben met hun hulpmiddel meer hoormogelijkheden, maar zij zullen in een regulier muziekprogramma onvoldoende kunnen participeren. Daarom verzorgen wij vanuit InHarmonie unieke zang- en muziekbelevings-workhops. We geven op verschillende wijzen invulling aan muziek binnen onze muziekprogramma’s.

Zo bieden we eenmalige workshops aan en ook meerdere groepssessies. Volwassenen en kinderen kunnen in onze workshops en groepssessies op een laagdrempelige manier samen muziek beleven en beoefenen. Het doel van de bijeenkomsten is het samen plezier hebben in zingen en muziek maken of beleven, en zo verbinding te ervaren en teweegbrengen tussen muziek en herinnering. Met verbetering van kwaliteit van leven als resultaat! De nadruk ligt hierbij op de mogelijkheden van ieder individu en niet op de beperkingen.

Voor kinderen geldt specifiek dat muziek maken en zingen een positief effect heeft op de communicatieve functies, de spraaktaalontwikkeling en op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Tijdens deze lezing willen we u graag meer vertellen over InHarmonie en hoe wij invulling geven aan de workshops en groepsessies voor deze specifieke doelgroep.

Kerk Engelbert
Engelberterweg 39
Engelbert
Zondag 16 februari 2020
Aanvang 15:00 uur
Toegang € 5,00

Website: http://www.ccengelbert.nl