Orgelconcert Stef Tuinstra

Datum 01 Sep 2019

Datum Zeerijp: Kerk Zeerijp

Terug naar ActiviteitenTerug naar Activiteiten
Orgelconcert Stef Tuinstra

Thema: De middentoonstemming als basis voor verleden en heden

Programma
1. Vier oud-Duitse dansen
2. Girolamo Frescobaldi Toccata Quarta per l’Organo (1583-1643) da sonarsi alla levatione (1637)
3. Hans Leo Haßler Canzona septimi toni (nr. 9) (1564-1612) à 4 voci
4. Henry Purcell Voluntary for double organ in d (1659-1695) 5. Dietrich Buxtehude Praeambulum in a (1637-1707) BuxWV 158
6. Dieterich Buxtehude Twee koraalbewerkingen: a. Ach Gott und Herr BuxWV 177 b. Gott der Vater, wohn uns bei BuxWV 199 7.

Stef Tuinstra
Stef Tuinstra studeerde orgel, piano, clavecimbel en trombone aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Hij behaalde Summa Cum Laude het Master-diploma voor orgel (1976), het 1e graads diploma kerkmuziek en koordi-rectie (1978), de Prix d'Excellence voor orgel (1979) en de koraalprijs ter gele-genheid van het Nationaal Improvisatie Concours te Bolsward (1981).

In 1986 werd hij onderscheiden bij het Internationaal Clavecimbel Concours te Brugge. Van 1974-1992 was hij organist van de Jacobuskerk te Zeerijp en sindsdien in deeltijd van de Nieuwe Kerk te Groningen en sinds 2017 is hij, eveneens in deel-tijd, kerkelijk organist van de Martinikerk te Groningen als opvolger van zijn oud-leraar Wim van Beek.

Hij is leider van en docent namens de Noord-Nederlandse Orgel-Academie (NNOA) en is o.a. actief met eigen CD-produkties van het label NNOA en rond allerlei orgelpromotie-aktiviteiten. Vele jaren was hij tevens koor- en orkestdirigent.

Stef Tuinstra concerteert en is masterclassdocent in verschillende Europese lan-den, Japan en de USA.

Zijn orgel-CD’s worden gezien als baanbrekend, van hoog artistiek niveau en blijvend actueel. Twee produkties ontvingen een gedeelde Edi-sonprijs.

Als gecertificeerd orgelbouwadviseur werkt Stef Tuinstra nauw samen met diverse protestantse kerken en stichtingen in Nederland en met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ook is hij auteur van diverse (internationale) publicaties over orgelbouw en -spel.

Gemeente Maarland
De fraaie middeleeuwse kerken waarvan de Protestantse dorpsgemeen-ten, die nu enkele decennia tezamen de Gemeente Maarland vormen, reeds eeuwenlang gebruik maken, tellen per jaar duizenden bezoekers. Deze kerken zijn inmiddels eigendom van de Stichting Oude Groningen Kerken.

Riepster Faberorgel
Het fraai gereconstrueerde Riepster Faberorgel kan op afspraak worden bespeeld. Veel orgelliefhebbers uit binnen- en buitenland maken er jaarlijks dankbaar gebruik van.Vanwege het prachtige interieur en de fraaie akoestiek is de kerk ook geliefd bij diverse koren die graag komen con-certeren.

De orgelconcerten in de Jacobuskerk worden georganiseerd door de Stichting Kerk-concerten Jacobuskerk Zeerijp.

Kerk Zeerijp
Borgweg 11
Zeerijp
Zondag 1 september 2019
Aanvang 16:00 uur
Toegang € 10,00

Website: http://www.jacobuskerkzeerijp.nl.