Kunst in zicht: Bauhaus en Nederland

Datum 14 Feb 2019

Datum Groningen: Remonstrantse Kerk Groningen

Terug naar ActiviteitenTerug naar Activiteiten
Kunst in zicht: Bauhaus en Nederland

In 2019 is het precies honderd jaar geleden dat in het roerige Duitsland na de Eerste Wereldoorlog het Bauhaus werd opgericht. Museum Boijmans in Rotterdam staat hierbij stil met een tentoonstelling over de wisselwerking tussen het Bauhaus en Nederland (tot en met 26 mei 2019). Het Bauhaus is een eeuw geleden een revolutionair nieuwe kunstopleiding die de vormgeving van de totale leefwereld in het algemeen en die van het woonhuis in het bijzonder voor ogen heeft. Een geheel ontworpen omgeving - van theelepel tot stad - die past bij een nieuwe samenleving. Alles moet ontdaan worden van traditionele vormen en materialen. Valse status en pronkzucht moet afgeschud worden. De ontwerpen moeten te produceren zijn in grote aantallen, zodat iedereen deelgenoot kan worden van een stralende nieuwe wereld.

Beroemde kunstenaars als Paul Klee, Wassily Kandinsky, Laszlo Moholy-Nagy en Oscar Schlemmer maken deel uit van het lerarenkorps. Ook verschillende Nederlanders dragen bij aan het specifieke karakter van het Bauhaus. Al vóór de oprichting zijn H.P. Berlage, Mathieu Lauweriks en Johan Thorn Prikker lid van de Deutsche Werkbund (opgericht in 1907). De grensverleggende opvattingen van deze organisatie over de samenwerking tussen kunstenaars, architecten en de industrie vormen een belangrijke inspiratiebron voor het Bauhaus.

De Stijl, het tijdschrift van onder meer Theo van Doesburg, Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld en Jacobus Oud wordt door alle docenten en studenten aan het Bauhaus gelezen. Onder invloed van deze kunstenaars evolueert het Bauhaus in korte tijd van het expressionisme naar het modernisme. Een belangrijke band tussen het Bauhaus en Rotterdam wordt gevormd door de stadsarchitect J.J.P. Oud. Zijn sociale-woningbouwprojecten in Spangen, de Kiefhoek en het Witte Dorp trekken de aandacht van Duitse architecten. Oud geeft in 1923 een belangrijke lezing over deze Nederlandse architectuur aan het Bauhaus in Weimar.

Dit is het begin van een geregeld contact tussen de Duitse opleiding en Rotterdam Het Nederlandse 'Nieuwe Bouwen', zoals deze moderne stroming in de bouwkunst wordt genoemd, verkrijgt in korte tijd internationale bekendheid. Na twee gedwongen verhuizingen – in 1925 naar Dessau en 1931 naar Berlijn – sluiten de nazi’s de school in 1933. Een dertigtal studenten en docenten vertrekt naar Nederland. Ze worden hier actief in kunst- en ontwerponderwijs, richten werkplaatsen op en ontwerpen voor de Nederlandse industrie.

Spreker: Carolien ten Bruggencate

Aanmelden via onderstaand emailadres of 050-3188651.

Entree €15,00. Voor vrienden (mits vooraf aangemeld en betaald) €12,50.

Remonstrantse Kerk Groningen
Coehoornsingel 14
Groningen
Donderdag 14 februari 2019
19:30 - 21:30 uur
Toegang € 15,00

Inlichtingen: aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl
Website: https://www.kunstinzichtgroningen.nl/programma.html