Information Stichting Oude Groninger Kerken in deutscher Sprache    Home Laatste nieuws Over SOGK Activiteiten Onderwijs Webwinkel Groninger Kerken Digitaal Contact Privacyverklaring/Colofon
ACTIVITEITEN

AGENDA      EXCURSIES      GRONINGEN ONTDEKKEN      LEZINGEN EN FESTIVALS     
PELGRIMEREN GRONINGEN WANDELEN KERKENROUTES GRONINGEN EN DE PLOEG FIETSEN ALGEMEEN KERKHOVENTOCHTEN ROUTES OP HOOGTE GEDACHT IZI.TRAVEL

Bookmark and Share

Wij wensen u op al uw (fiets)tochten veel plezier en uiteraard altijd wind in de rug!

Wegwijzer

Tip
En als u dan op pad gaat......... dan neemt u natuurlijk zo'n handige Falk Fietskaart mee. Hierop vindt u alle fietspaden in Groningen, het knooppuntennetwerk en LF-routes, straatnamen en horeca in het buitengebied. En ook nog 4 thematische fietsroutes, toeristische informatie en een overzicht van VVV-vestigingen en een plaatsnamenregister. Deze kaart is te koop in onze webwinkel. Kijk ook eens in onze webwinkel voor meer fiets- en wandelroutes.

ErgaatnietsbovenGroningenbus
Op pad met een kerkengids?
De onderstaande autotochten kunnen desgewenst ook per bus gemaakt worden en voor de begeleiding tijdens deze tocht kunnen wij zorgen. We hebben gidsen beschikbaar die van uw dag uit een bijzondere ervaring zullen maken! Wanneer u hiervoor belanstelling heeft, stuur ons dan een mailtje info@groningerkerken.nl of neem telefonisch contact met ons op via 050-3123569.
Een schilderachtige fietsroute
De beschreven tocht in dit boekje voert langs de zeven kerken in twee routes van elk ongeveer 25 kilometer. De ene voert langs Saaxumhuizen en de andere langs Vierhuizen, voor beide is het beginpunt Galerie Het Raadhuis. Beide routes zijn beschreven voor de fiets en voor de auto.
Fietsroute Wierdenland
Naar aanleiding van de fototentoonstelling Nissen in kerken van Han Reeder, heeft Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) een fietsroute ontwikkeld die langs alle deelnemende kerken en Museum Wierdenland leidt. In de routebeschrijving wordt gebruik gemaakt van het knooppuntennetwerk Groningen.

TWEE ROUTES SPECIAAL VOOR DE FIETS

Met deze routes kom je op de fiets langs een aantal kerken en door een mooi landschap. De ene route voert door Fivelingo en de andere door het Reitdiepgebied.
De Fivel was een klein riviertje, dat ontsprong in de hoogveenmoerassen rond Slochteren en Hoogezand. Tussen het hoger gelegen veen met kleigebieden bij Zeerijp en ‘t Zandt aan de ene kant en Winsum en Warfum aan de andere kant, vormde zich een trechtervormige baai. Bij Loppersum was deze baai al 70 meter breed. Op de kwelderwallen vestigden zich mensen, eerst alleen in de zomer om hun vee te weiden op de vruchtbare gronden, later permanent. Omstreeks 1200 zijn de eerste doorlopende dijken aangelegd parallel aan de kwelderwallen. Daarna is het gebied successievelijk ingepolderd. Deze fietstocht volgt min of meer de oostelijke kwelderwal van de oorspronkelijke Fivelboezem.
Het Reitdiepgebied (ook wel minder juist Reitdiepdal genoemd ) behoort tot de oudste cultuurlandschappen van Europa. De sterk meanderende rivier de Hunze (nu Reitdiep) verbond Groningen met de zee. In het huidige landschap zijn op veel plaatsen de oude rivierbeddingen nog goed zichtbaar. Het Reitdiepgebied is voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

De lengte van de route door Fivelingo is 30 kilometer. De route door het Reitdiepgebied heeft een lange en een kortere versie, de lange route is 40 kilometer en de korte is 30 kilometer.
Route Fivelingo [PDF]
Route Reidiepgebied [PDF]

TWEE ROUTES - SPECIAAL VOOR DE AUTO OF DE BUS

De Provincie Groningen is bekend om zijn vele bakstenen kerken uit de 13e en 14e eeuw. Bijna elk dorp heeft er één. De kerken staan meestal in midden van het dorp en hebben over het algemeen een eenvoudig rechthoekig grondplan, zij worden zaalkerken of een-beukige kerken genoemd. De oudste kerken uit de 12e eeuw zijn gebouwd in romaanse stijl. Kenmerken hiervan zijn kleine ramen met rondbogen, dikke muren en alleen tegen de dakrand een versiering. De kerken van iets latere datum noemt met romano-gotisch of laat-romaans. Kenmerkend voor deze kerken zijn het siermetselwerk en de horizontale geleding van de gevels. Binnen hadden deze kerken van oorsprong koepelgewelven, deze zijn helaas vaak afgebroken. Een groot deel van de Groninger kerken is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).
Deze routes voeren langs een groot aantal van 'onze' en andere kerken in Groningen.
Route noordwest Groningen [PDF]
Route Fivelingo
[PDF]

BLIKVANGERS IN HET LANDSCHAP - FIETSROUTE 30 KILOMETER

Kerken zijn kenmerkende elementen van het Groninger Land met hun sobere architectuur en ingetogen interieurs. Deze fietsroute door Noordoost Fivelingo voert langs een aantal van deze blikvangers in het Groninger landschap. Dit is een vooral weidegebied dat doorsneden wordt door veelal kronkelende maren, sloten én fietspaden. En je vindt hier een groot aantal echte ‘Blikvangers in het Groninger landschap’.
Route
[PDF]