Information Stichting Oude Groninger Kerken in deutscher Sprache    Home Laatste nieuws Over SOGK Activiteiten Onderwijs Webwinkel Groninger Kerken Digitaal Contact Privacyverklaring/Colofon
STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN

DE STICHTING      IN DE STEIGERS      PROJECTEN      MEDIATHEEK      WEBWINKEL     
MOLUKSE KERK APPINGEDAM GROOTSTE MUSEUM VAN NEDERLAND FEEST! IN OOST EN WEST EU PROJECT INCEPTION ORGEL SCHEEMDA TERUG OP HOOGTE GEDACHT

Bookmark and Share

“De Molukse kerk van Appingedam is een uniek monument dat we echt van de ondergang moeten redden! @rce, help ons! #twitterendedirecteur “

'Monumenten zijn niet alleen in bouwkundig of artistiek opzicht van grote waarde, ze zijn ook verbonden met periodes uit onze geschiedenis en met onze persoonlijke herinnering en verhalen daarover. Als stille getuigen houden ze de herinneringen daaraan levend en zorgen ze ervoor dat die verhalen worden doorverteld en herverteld door vele generaties na ons' (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 2013)

Mede mogelijk gemaakt door:
De restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door een restauratiesubsidie van de provincie Groningen in het kader van de subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten provincie Groningen (BRRG), bijdragen van de gemeente Appingedam, het Prins Bernhard Cultuurfonds, SNS Fonds Eemsmond en het J.B. Scholtenfonds. De herbestemming wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed, onderdeel van het “Kansrijk Groningen” pakket welke financieel mogelijk wordt gemaakt door een bijdrage uit het Nam Leefbaarheid & Duurzaamheid Programma.
De Molukse kerk is klaar!
Op 10 november 2017 werd de Molukse kerk feestelijk in gebruik genomen. Omdat de kerk het centrum is van kerkelijke en culturele activiteiten van de Molukse gemeenschap, krijgt het godshuis een multifunctionele bestemming. Nieuw is een informatiepunt in de vorm van een kast/hutkoffer over de Molukse geschiedenis. Door zijn vorm en geschiedenis is het gebouw uitermate geschikt om het verhaal van de Molukse gemeenschap van Nederland te vertellen.
Aftrap restauratie Molukse kerk
Met de onthulling van het bouwbord is de restauratie en het bouwkundig versterken van de Molukse kerk te Appingedam op vrijdag 17 februari officieel van start gegaan. Burgemeester Pot van Appingedam verrichtte samen met Ben Rangkoly, ouderling evangelische Geredja Indjili Maluku deze officiële handeling. De onthulling van dit bouwbord vormde de laatste officiële handeling van Rika Pot in haar functie als burgemeester van Appingedam.
Molukse kerk krijgt restauratiesubsidie
Het jongste rijksmonument van Nederland, de Molukse kerk in Appingedam, krijgt meer dan 103.000 euro subsidie van de provincie voor restauratie. Het kerkgebouw is vanwege de bouwstijl een zeldzaam voorbeeld van de oudste nog bestaande en functionerende Molukse kerkgebouwen in Nederland. In totaal ontvangen acht rijksmonumenten in de provincie Groningen samen 1,2 miljoen euro voor restauratie en herbestemming.
Molukse kerk overgedragen aan SOGK
Op zondag 22 juni 2014 vond de officiële overdracht plaats van de Molukse kerk te Appingedam aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De Molukse gemeente droeg deze kerk, een beschermd rijksmonument toen over aan de SOGK. In de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland is de Molukse kerk te Appingedam van zeer grote waarde. Het gebouw is de allereerste Molukse kerk in de allereerste Molukse woonwijk van Nederland.

MOLUKSE KERK KLAAR VOOR DE TOEKOMST!

Het restaureren en bouwkundig versterken van de Molukse kerk Eben-Haëzer in Appingedam is afgerond. Op vrijdag 10 november 2017 werd de vernieuwde kerk officieel geopend door de Commissaris van de Koning de heer René Paas. De restauratie en het bouwkundig versterken is in februari 2017 officieel van start gegaan. De werkzaamheden betroffen met name de restauratie van het dak, kozijnen, ramen en deuren, vloeren en het schilderwerk. Tegelijk is de kerk bouwkundig versterkt, dit om het gebouw bestendig te maken tegen bevingen. De inrichting is aangepakt en het gebouw is nu geschikt voor veelzijdig gebruik als kerk, wijkgebouw, ontmoetings- en informatiecentrum.

TOEKENNING MONUMENTENSTUATUS

De toekenning van de status van rijksmonument voor de Molukse kerk in Appingedam is voor onze stichting een historisch moment. Niet eerder in de afgelopen 45 jaar heeft onze organisatie zich actief ingezet voor het verkrijgen van die erkenning voor een kerkgebouw in Groningen. Als eigenaren van kerkgebouwen zich tot ons wenden voor een mogelijke overname dan heeft het desbetreffende monument die status al. Het is ook het eerste monument uit de periode van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog dat over enige tijd aan ons bezit zal worden toegevoegd.

DEFINITIEVE LIJST TOPMONUMENTEN WEDEROPBOUW BEKEND

De Molukse kerk Eben Haëzer in Appingedam is toegevoegd aan de lijst potentiële rijksmonumenten uit de tweede fase van de wederopbouw (1959 – 1965). In totaal staan er door deze toevoeging nu 90 bouwwerken en (groen)structuren op de lijst. De aan te wijzen rijksmonumenten zijn voorbeelden van de veelzijdige geschiedenis, cultuur, architectuur en stedenbouw van vroeg-naoorlogs Nederland. Vandaag (26 september 2013) gaat de aanwijzingsprocedure feestelijk van start in Hengelo.
Lee hier het hele persbericht van RCE - Link

MOLUKKERS IN APPINGEDAM

Appingedam was de eerste gemeente waar zo’n speciaal voor Molukkers gebouwde woonwijk gereed kwam. In 1959/1960 werden hier de eerste Molukkers gehuisvest. Deze gezinnen gingen wonen aan de Adamistraat te Appingedam. Aanvankelijk ging het om vier gezinnen, later werden dat er zevenenveertig. Het ging hier vooral om mensen die eerder opgevangen waren in woonkampen in de Carel Coenraadpolder in Oost Groningen en Westerbork in Drenthe. De Nederlandse regering schonk de Molukse gemeenschap ook een kerkgebouw, waarin zij samen konden komen voor hun zondagse erediensten en kerkelijke activiteiten. Dit kerkgebouw speelde en speelt een belangrijke rol in het sociale leven van de Molukse gemeenschap. Het gebouw wordt door twee kerkgenootschappen gebruikt voor de erediensten: Geredja Indjili Maluku (G.I.M.) en de Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda Maart ‘53. Verder wordt het gebouw gebruikt als cultureel centrum van de Molukse wijk.

CULTUURHISTORISCHE WAARDE

In de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland is de Molukse kerk te Appingedam van zeer grote waarde. Als onderdeel van de allereerste Molukse wijk in Nederland is het gebouw beeldbepalend voor het omslagpunt van het tijdelijke verblijf van de Molukse gemeenschap in de woonoorden als kamp Westerbork en het kamp in de Carel Coenraad Polder te Finsterwolde naar een permanent verblijf in Nederland. De benaming van de kerk in de stukken als ‘semi-permanent’ spreekt boekdelen. Aan de ene kant een permanent gebouw aan de andere kant in het achterhoofd toch nog de tijdelijkheid van het verblijf hier in Nederland. Het ontwerp van het gebouw versterkt dit architecttonisch door zijn eenvoudige ‘barakvorm’, de uitvoering in eenvoudige materialen en het eenvoudig kleurgebruik. De ‘barakvorm’ kan tevens gezien worden als verwijzing naar de geschiedenis van de Molukkers in de woonoorden en het onderstreept nogmaals het perspectief van tijdelijkheid bij de Molukkers.

DE TOEKOMST - SEMI-PERMANENT VOOR ALTIJD

Door de aanwijzing tot beschermd rijksmonument is de toekomst voor de Molukse kerk veiliggesteld. Het gebouw blijft het centrum van de kerkelijke en culturele activiteiten van de Molukse gemeente te Appingedam. Verder is het gebouw door haar vorm en geschiedenis uitermate geschikt om het verhaal van de Molukse gemeenschap in Nederland te vertellen. Voor Stichting Oude Groninger Kerken is het bijzonder dat zij zich voor het behoud van de ‘jongste’ historische kerkgebouwen kan inzetten. Waar de Stichting in 1969 is opgericht om op te komen voor de in verval geraakte middeleeuwse kerken waar maatschappelijk weinig aandacht en geld voor was mag zij zich nu weer inzetten voor historisch belangrijke kerken die door aandacht- en geldtekort dreigen te verdwijnen. De Molukse kerk te Appingedam is op de kaart gezet. Door de status als monument blijkt deze als ‘semipermanente’ neergezette kerk gebouwd voor altijd.