Information Stichting Oude Groninger Kerken in deutscher Sprache    Home Laatste nieuws Over SOGK Activiteiten Onderwijs Webwinkel Groninger Kerken Digitaal Contact Privacyverklaring/Colofon
STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN

DE STICHTING      IN DE STEIGERS      PROJECTEN      MEDIATHEEK      WEBWINKEL     
De blog van de bouwkundige
Vanaf vandaag vind je hier regelmatig een nieuwe blog van de bouwkundige over alles waar de bouwkundigen van de SOGK zo tegenaan kunnen lopen. Zo krijg je een kijkje in de keuken van deze afdeling. Natuurlijk kun je zelf ook een reactie achterlaten.
Restauratie cultureel erfgoed
De Groninger kerken en hun orgels behoren tot het meest indrukwekkende culturele erfgoed in Noordwest-Europa. Inmiddels beheert de Stichting Oude Groninger Kerken meer dan tachtig van deze monumenten. Door aankoop, restauratie en onderhoud blijft dit unieke cultuurgoed behouden.

MEERJARENPROGRAMMA ONDERHOUD 2018

Hiermee een overzicht van de kerken waaraan werkzaamheden in 2018 worden verricht.
We beginnen met de Der AA-kerk. in de stad.
De deurtjes van de dakkapellen worden hersteld van houtrot en vervolgens samen met het ervoor liggende plafonnetje geschilderd. Ook het buitenschilderwerk van deze kerk staat gepland: montants, windveren, kozijnen, deuren, sluitstenen. Verder is er de loden gootbekleding die al al jaren problemen geeft, met name aan de zuidzijde van de kerk en waaraan we de afgelopen jaren allerlei noodoplossingen hebben aangebracht om lekkages te stoppen. Volgens Brim-plan willen we nu de loden goot vervangen, maar eerst nog met de gemeente in overleg over toepassing van materiaal.

Kerk Finsterwolde
Hier worden scheuren in het stucwerk aan de buitenzijde van de kerk hersteld evenals plaatselijk uitgesleten voegen en aangetaste houtdelen. Binnenin zijn wat scheuren aangetroffen, verder is er een pui die aandacht verdient, en een verzakkende keukendeur. Uiteraard wordt dit alles meegenomen. Het onderhoud wordt afgerond met schilderwerk.

Kerk Kiel Windeweer - De Amshoff
In Kiel Windeweer hebben kerk en pastorie de afgelopen jaren al onderhoud gehad, het buitenschilderwerk echter vraagt om wat extra onderhoud.

Kerk Kropswolde
Voor Kropswolde staat een combiprogramma op de rol; onderhoud kerkdak plus herstel bevingsschade. Voor dat laatste moet nog een plan opgemaakt worden, maar zoals u wellicht zul begrijpen, het aangetaste deel van het dak laat geen uitstel vandaar dat we daar alvast mee starten.

Kerk Leegkerk
En voor Leegkerk staat buitenschilderwerk op de agenda, met name de dakruiter vraagt kwastwerk.

Kerk Nieuw Scheemda
Ook in Nieuw Scheemda is het de dakruiter die de nodige aandacht behoeft. Het hout is op verschillende plekken zodanig aangetast dat zelfs de klok er slecht door functioneert. Het blijft niet bij de dakruiter, aan de achterzijde van de dakkapel is het luik eveneens aangetast, verder is er aan de gevels wat uitgesleten voegwerk en is er binnenin de kerk losliggend stucwerk in de keuken en zit er in het koor een gat in de vloer. Samen met schilderwerk aardig wat klusjes dus. Het geheel wordt overigens afgerond met het herstel van de klok door Simon Laudy.

 

DE WERKZAAMHEDEN

Kerk Niezijl
Op naar Niezijl alwaar de bekroning op de kerk na de zware storm aan het begin van dit jaar, is scheef gewaaid. Herstel hiervan heeft nogal wat voeten in de aarde; een gedeelte van het dak zal opengehaald worden om de aangetaste stijl te herstellen, c.q. te vervangen evenals leien en loodkledingen op het dak van de dakruiter. Daarna, er staat dan toch immers een steiger, gaan we verder onderhoud uitvoeren zoals houtherstel, schilderwerk, en loodherstel.

Kerk Noordbroek
In Noordbroek vervolgens, is er een waterafvoerprobleem: door de knikken die direct onder de vergaarbak in de afvoer zijn aangebracht, zijn er doorlopend verstoppingen. Over een adequate oplossing wordt nagedacht, in ieder geval moeten die haakse bochten eruit. Verder gaan we met metselwerk aan de gang, en is er schilderwerk dat uitgevoerd moet worden.

Kerk Oude Pekela
Vorig jaar hebben we in Oude Pekela houtonderhoud uitgevoerd aan de toren. De aantastingen van het hout bleken erger dan aanvankelijk gedacht vandaar onze beslissing destijds om toren en lantaarn compleet te herstellen en te schilderen. Hierdoor is het overige buitenschilderwerk van de kerk uitgesteld tot dit jaar.

Kerk en pastorie Oudeschans
Meer schilderwerk is gepland voor kerk en pastorie in Oudeschans, niet alleen buiten, maar ook ramen en deuren aan de binnenzijde. Verder zal hier het pannendak aan de noordzijde van de kerk van mos ontdaan worden en zullen we goten voorzien van bladwerende roosters. In de bijbehorende, bewoonde pastorie staan ook nog een aantal onderhoudswerkzaamheden op de rol.

Kerk Saaxumhuizen
Het houtherstel aan torenomgang en onderhoud van schilderwerk in Saaxumhuizen zou eigenlijk vorig jaar hebben plaatsgevonden maar kon vanwege het slechte weer niet worden uitgevoerd: het was niet veilig om met drassige ondergrond een grote hoogwerker te plaatsen. We hopen dit jaar op betere omstandigheden.

Kerk Ulrum
Het combiplan (herstel scheuren, voegwerk, lood, houtrot, schilderwerk) voor Ulrum is nog niet gereed, maar ook hieraan hopen we dit jaar uitvoering te geven.

Kerk en toren Zeerijp
Dit betreft een combi van bevingsherstel samen met onderhoud en restauratie van klokkenstoel en klokken, maar de uitvoering wacht op een akkoord van het plan voor bevingsherstel dat vanwege de recente beving nog onduidelijk is.

SOGK HEEFT POM-STATUS

Minister Bussemaker van OC&W heeft de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) als een van de eerste erfgoedorganisaties van Nederland aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). De SOGK ziet deze aanwijzing als erkenning voor de manier waarop zij zich als particuliere organisatie sterk maakt voor het behoud van de historische kerken in Groningen. De stichting heeft daarmee een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland.