Information Stichting Oude Groninger Kerken in deutscher Sprache    Home Laatste nieuws Over SOGK Activiteiten Onderwijs Webwinkel Groninger Kerken Digitaal Contact Privacyverklaring/Colofon
STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN

DE STICHTING      IN DE STEIGERS      PROJECTEN      MEDIATHEEK      WEBWINKEL     
WIE ZIJN WIJ WAT BETEKENEN GRONINGER KERKEN VOOR U? VRIJWILLIGERSORGANISATIE STEUN DE SOGK ONZE KERKEN ONZE ORGELS ONZE KERKHOVEN TIJDSCHRIFT DE KERK ALS PODIUM KIRCHEN CBF KEUR PERS CONTACT PANORAMAFOTOGRAFIE REFO 500

CBF ERKEND FC
Stichting Oude Groninger Kerken is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Meer weten? Kijk op geefgerust.nl

Klachtenprocedure
Mocht u een klacht en/of opmerking met betrekking tot de stichting hebben, dan kunt u deze mailen naar: info@groningerkerken.nl en wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Privacy
Stichting Oude Groninger Kerken vindt uw privacy erg belangrijk en zal dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. U kunt uw gegevens op ieder moment opvragen of laten wijzigen via onze administratie.

WAT IS HET CBF-KEUR

Het CBF-Keur voor goede doelen dat in 2002 aan de Stichting Oude Groninger Kerken werd toegekend, is in 2014 voor drie jaar verlengd tot 2017. In heel Nederland zijn nu 517 CBF-Keurmerkhouders.

Dit keurmerk is ingesteld door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) en wordt toegekend aan fondsenwervende organisaties die zich op verantwoorde wijze bezig houden met het inzamelen van geld voor een goed doel. Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Hun taak is het bevorderen van verantwoorde fondsenwerving en -besteding door middel van het beoordelen van fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek.

 

  

Het CBF-Keur heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Gedurende deze periode wordt jaarlijks een tussentijdse controle uitgevoerd. Voor een volgende periode van 3 jaar wordt de instelling opnieuw beoordeeld. Het CBF beoordeelt de instelling op de volgende onderdelen: bestuur, beleid, fondsenwerving, voorlichting en communicatie, besteding van middelen en verslaggeving. Dat aan deze voorwaarden door de Stichting Oude Groninger Kerken voldaan wordt, mag wel blijken uit deze hernieuwde verstrekking voor vijf jaar van het CBF-Keur. Dit keurmerk zorgt ervoor dat het publiek kan vertrouwen dat met zijn gift correct wordt omgegaan.

GEEF GERUST AAN EEN ERKEND GOED DOEL

Stichting Oude Groninger Kerken is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven. We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl

OP DE HOOGTE BLIJVEN

Als donateur houden we u graag op de hoogte van onze activiteiten. Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren over ons werk via ons kwartaalblad, voor onze administratie, om uw steun te vragen voor acties en voor incidentele verzoeken om bijdragen. Mocht u geen prijs stellen op toezending van het tijdschrift of het bulletin dan wel een beperking willen instellen in de wijze waarop u door ons benaderd wenst te worden, dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van de SOGK, info@groningerkerken.nl

KLACHTENPROCEDURE

Mocht u ondanks bovenstaande toch nog een klacht en/of opmerking met betrekking tot de Stichting hebben, dan kunt u deze mailen naar: info@groningerkerken.nl en wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.